Xem thêm
Xem thêm

Thống kê: 185200

  • Số người đang online: 1

  • Lượt xem theo ngày: 66

  • Lượt xem theo tháng: 937

  • Lượt xem theo năm: 19942

Information exchange

Unit: VNĐ
USD 22.00
THB 693.40
SGD 17.00
SEK 2.00
SAR 6.00
RUB 356.51
NOK 2.00
MYR 5.00
KWD 78.00
KRW 20.22
JPY 204.45
INR 314.49
HKD 2.00
GBP 31.00
EUR 27.00
DKK 3.00
CNY 3.00
CHF 25.00
CAD 18.00
AUD 17.00
Nguồn: vietcombank.com.vn
Unit: Tr.đ/lượng
 Vang sjc 1l Mua Bán
Nguồn: sjc.com.vn