Xem thêm
Xem thêm

Thống kê: 189856

  • Số người đang online: 1

  • Lượt xem theo ngày: 89

  • Lượt xem theo tháng: 1055

  • Lượt xem theo năm: 1055

Information exchange

Unit: VNĐ
USD 22.00
THB 700.97
SGD 17.00
SEK 2.00
SAR 6.00
RUB 331.84
NOK 2.00
MYR 5.00
KWD 78.00
KRW 20.11
JPY 203.20
INR 316.68
HKD 2.00
GBP 31.00
EUR 26.00
DKK 3.00
CNY 3.00
CHF 25.00
CAD 18.00
AUD 16.00
Nguồn: vietcombank.com.vn
Unit: Tr.đ/lượng
 Vang sjc 1l Mua Bán
Nguồn: sjc.com.vn